Jelikož spravuji řadu počítačů, zaznamenal jsem celkem zásadní problém s aktualizací Windows 10 na verzi 1803. Sepsal jsem preventivní doporučení před aktualizací a také postup pro záchranu, pokud váš systém již nefunguje. Pokud potřebujete servis, ozvěte se, mohu Vám instalaci opravit. Cena zákroku je 780 Kč a trvá do 2 hodin.