Předmětem objednávky bylo grafické zpracování výroční zprávy za školní rok 2018/19 pro střední školu Waldorfské lyceum v Praze. Výroční zpráva představuje jeden z hlavních materiálů pro prezentaci školy. Společně jsme připravili důkladné kreativní zadání, které jsme představili kolegiu učitelů. Grafické zpracování výroční zprávy zahrnuje výběr fotografií a dodaných výtvarných prací, digitalizaci a posteditaci podkladů, zapracování korektur v textu, typografické úpravy, konzultace, zpracování konceptu, grafický návrh, předtiskovou přípravu a export výsledných souborů pro tisk a elektronické použití. Zajistil jsem též nabídku tisku, ořezu a vazby. Rozsah je 48 stran.