• grafické návrhy – loga, knihy, časopisy, letáky, postery, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, potisků
  • sazba a zlom – knihy, časopisy, publikace, brožury, manuály, letáky a postery, tvorba elektronických knih
  • příprava podkladů pro tisk – typografické korektury, úpravy fotografií, skenů, retuše; překreslování schémat a výkresů, OCR, zvětšování fotografií
  • předtisková příprava – příprava hotových výstupů dle pokynů pro konkrétní tiskárnu

Pro tisk je nutné dodat grafické materiály v potřebné velikosti, abychom dosáhli kvalitního tisku na požadovaný rozměr. Tiskovou velikost obrázků si můžete spočítat v kalkulačce tiskových rozměrů.

Ukázky z portfolia