• grafické návrhy – loga, knihy, časopisy, letáky, postery, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, potisků
  • sazba a zlom – knihy, časopisy, publikace, brožury, manuály, letáky a postery, tvorba elektronických knih
  • příprava podkladů pro tisk – úpravy fotografií, skenů, retuše; překreslování schémat a výkresů, OCR, zvětšování fotografií
  • předtisková příprava – příprava hotových výstupů dle pokynů pro konkrétní tiskárnu

Ukázky z portfolia

Sazba románu Devět

Design, Prepress

Web pro Centrum Rehabia

WordPress, Webhosting, Webmastering, Design, CSS

Tiskoviny pro kongres IPMT ČR

Design, Prepress, Tisk

Sensorium dvanácti smyslů

Design, Prepress, Tisk

Web a 3D vizualizace bytového projektu Zámek Kamenice

HTML&CSS, Webhosting, Webmastering, Design, Management, Vizualizace, Překlady, Adobe Contribute