Předmětem objednávky bylo grafické zpracování výroční zprávy za školní rok 2019/20 pro střední školu Waldorfské lyceum v Praze. Výroční zpráva představuje jeden z hlavních materiálů pro prezentaci školy. Grafická podoba vychází ze stejného zadání jako minulý rok, motivem letošního roku byly květnaté louky. Grafické zpracování výroční zprávy zahrnuje výběr fotografií a dodaných výtvarných prací, digitalizaci a posteditaci podkladů, zapracování korektur v textu, typografické úpravy, konzultace, zpracování konceptu, grafický návrh, předtiskovou přípravu a export výsledných souborů pro tisk a elektronické použití. Zajistil jsem též nabídku tisku a finálního zpracování. Rozsah je 52 stran.

Výroční zpráva 2019/2020 (PDF)