Volná řada vzdělávacích konferencí IPMT reprezentuje směr ve zdravotnictví, snažící se rozšířit akademickou medicí­nu o pohled humanitních věd, o rozměry sociální a etické, du­šev­­ní a duchovní. Opírá se při­tom o koncept a tradici antro­po­so­fic­ké medicíny, která má na tomto poli mnohaleté zkušenosti. Spo­jení mo­der­ních přírodních věd a antroposo­fické an­tro­pologie otevírá nové perspektivy pro diagnostiku, terapii i prevenci.

Konference je určena v první řadě lékařům, farmaceutům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zajímají o širší perspektivy a hlubší kořeny své profese. Slouží jako místo prvního seznámení s tímto přístupem i jako místo jeho dalšího prohlubování.

Realizace

Grafické návrhy letáků ve dvou jazykových variantách, plakátů, výběr a návrh potisku reklamních předmětů, zpracování brožury, předtisková příprava a zajištění tisku.