Sobota 19. 10. 2013

Úvodní blok – základy (1/4)    9.00 – 12.30 h

Během dopoledne se seznámíme s ovládáním a hlavními principy programu – hodnoty, základní formátování, operátory.

Vyšší úroveň (2/4)    14.00 – 17.30 h

V odpoledním bloku se zaměříme na využití funkcí a pokročilejší operace s rozsáhlejšími daty.

Po skončení kurzu bude možné probrat vaše konkrétní příklady.

V případě zájmu bude možno naplánovat pokračovací kurz. Pokročilejší mohou přijít jen na druhou část kurzu.

Cena za každý výukový blok je 600 Kč.