Akademie waldrofské pedagogky pořádá každoročně letní kurz pro cca 200 účastníků. Cílem systému bylo minimalizovat administrativní zátěž na úplné minimum. Online registrační systém sestává z modulu pro redakční systém WordPress a sešitu MS Excel, do kterého jsou data automaticky stahována ze serveru. Třetí část tvoří výstupní tiskové šablony v MS Wordu. Součástí zakázky bylo také zpracování zásad zpracování osobních údajů. Systém je snadno použitelný i pro další ročníky kurzu.

Funkce systému

 • Formulářové prvky textové pole, výběrové pole, přepínací či zaškrtávací pole a delší textové pole
 • Zobrazení čítačů registrací celkově nebo podle různých kritérií, např. skupin
 • Ochrana proti spamu
 • Odeslání emailu pořadateli a potvrzení registrované osobě
 • Uložení dat do databáze
 • Možnost smazání záznamu v databázi pořadatelem nebo registrovanou osobou
 • Uzavření regsitrací s možností registrace náhradníků (čekací listina)
 • Možnost schválení registrace náhradníka v databázi pořadatelem
 • Synchronizace online dat s tabulkou MS Excel
 • Možnost editace dat Excelu po uzavření registrace
 • Přehledy a kontrolní zobrazení se zvýrazněním chyb
 • Tisk seznamů podle různých kritérií
 • Tisk sestav, např. jmenovky, osvědčení, potvrzení
 • Rozesílání hromadných zpráv zaregistrovaným