Výuka informatiky na Waldorfském lyceu v Praze

Od září 2010 vyučuji předmět informační a komunikační technologie na střední škole Waldorfské lyceum v Praze.

Zpracování dat

Tématem prvního pololetí ve druhém ročníku je zpracování dat.

 • Obecné principy ukládání a zpracování dat,
 • hromadné zpracování dat (tabulkový editor)
 • analýza a vizualizace dat (tabulkový editor)
 • struktura a algoritmus (porozumění procesům, VBA)
 • spolupráce částí kancelářského balíku i dalších programů (hromadná korespondence)
 • sdílení a výměna dat (export, import, CSV, XML a JSON)
 • relační databáze a jejich návrh (ER model entit a vztahů)
 • základy jazyka SQL
 • databázové nástroje

Výuka probíhá za podpory kurzu vytvořeného v systému Moodle, kde je připraveno kolem 60 praktických úloh a vlastní výukové materiály.

Práce s tabulkovým editorem není primárním cílem výuky, ani není podstatné, jaký konkrétní tabulkový procesor studenti preferují. Výuka postupuje od menší abstrakce v tabulkovém editoru k větší abstrakci při práci s databázemi prostřednictvím příkazů SQL (DB Browser for SQLITE nebo phpMyAdmin a MariaDB). Žáci se na návrhu datových struktur učí rozpoznávat, co je podle dané intence na objektech světa důležité, a definovat pak odpovídající datové entity a jejich vztahy. Širší pohled do světa databází a výměny dat podle přesně dohodnutých pravidel rozšiřují vhled do současného informačního světa.

Možnosti projektové práce: analýzy reálných dat, sběr a zpracování dotazníků, návrh datových struktur
Časová dotace: 15 × 1,5 h

Počítačová grafika a sazba

Tématem druhého pololetí ve druhém ročníku je počítačová grafika a sazba.

 • Estetické vnímání, typografie, principy kompozice
 • Pochopení principů rastrové a vektorové grafiky
 • Práce s barvami, barevné modely RGB, CMYK, Gray Scale a Index
 • Formáty grafických souborů, ztrátová a bezztrátová komprese
 • Rastrový a vektorový grafický editor (Gimp, Inkscape, Dark Table, Adobe Photoshop Elements, Zoner Photo Studio, Corel Draw)
 • Převod vlastní ruční kresby do vektorové podoby
 • Převodu obrazu na text metodou OCR (Adobe Acrobat Pro, ABBYY Finerader)
 • Práce s grafikou (licence, citování)
 • Práce s písmem (licence, instalace, editace)

Výuka probíhá za podpory kurzu vytvořeného v systému Moodle, kde je připravena sada praktických úloh a vlastní výukové materiály.

Cílem je poznat základní typy grafických formátů, umět volit odpovídající programové vybavení a umět tvořit a upravovat grafiku v rastrových i vektorových formátech. Významným zážitkem je pochopení ztrátové komprese obrazové informace, na níž se ukazuje různá závažnost různých složek obrazu pro naše vnímání. Jako důležitý vnímám také sdílení obrazových děl ve vztahu k autorskému právu z pohledu autora i uživatele.

Možnosti projektové práce: tvorba školního časopisu, grafický návrh plakátu k události
Časová dotace: 15 × 1,5 h

Tvorba webu 

Tématem jednoho z pololetí ve třetím ročníku je tvorba webu.

 • Vývoj internetu a webu
 • HTML
 • CSS a možnosti stylování podle média
 • Dynamické HTML (JS)
 • Princip fungování webu, architektura klient-server, domény, DNS, protokoly
 • Publikování stránek (FTP, webhosting)
 • Dynamicky generované stránky (PHP, DB)
 • Redakční systém WordPress (instalace a správa)
 • Datový formát XML a jeho využití (RSS, SVG)
 • Návrh webových stránek a aplikací
 • Psaní textů pro web
 • Sledování a budování návštěvnosti webu

Výuka probíhá za podpory kurzu vytvořeného v systému Moodle, kde je připravena sada praktických úloh a vlastní výukové materiály.

Cílem je získání dovednosti vytvářet jednoduché HTML dokumenty a prezentace, orientovat se v problematice domén a webhostingu.

Tvorba webu je vlastně syntézou všeho, co již studenti probírali v předchozích ročnících, tedy grafiky, textu, databází, sítí, programování.

Možnosti projektové práce: tvorba společného webového projektu (Istanbul, Architektura letem světem a staletími)

V případě zadání společného webového projektu se vyžaduje rozdělení úkolů a vzájemné slaďování práce. Dalším aspektem je práce s cílovou skupinou, pro niž na základě myšlené charakteristiky svou webovou studenti prezentaci tvoří.

Časová dotace: 15 × 1,5 h

Informatika ve 4. ročníku

Čtvrtý ročník je v mých hodinách vyhrazen pro opakování a přehledy, doplnění a prohloubení učiva minulých ročníků.

 • Projektová spolupráce a tvorba sdíleného obsahu (cloud)
 • Využívání webových aplikací a sociálních sítí
 • Etické zásady a právní normy související s informatikou
 • Média, reklama a technologie
 • Myšlenkové a pojmové mapy
 • Digitální reprezentace a přenos informací
 • Technologické inovace a druhy počítačů
 • Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (Von Neumannovo schéma)
 • Struktura datových sítí a přenos dat
 • Prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
 • CAD a 3D grafika
 • Animace
 • Zpracování videa
 • Digitální audio - střih a zpracování zvuku

Výuka probíhá za podpory kurzu vytvořeného v systému Moodle, kde je připravena sada praktických úloh a vlastní výukové materiály.

Časová dotace: 13 × 45 min

01. 09. 2015

Online magazín o waldorfské pedagogice

Wordpress, Webhosting, Webmastering, Design, CSS

Vytvoření webu alfarange.com

Wordpress, Webhosting, Webmastering, Překlady, CSS

Sazba románu Devět

Design, Prepress

Web pro Centrum Rehabia

Wordpress, Webhosting, Webmastering, Design, CSS

Studentský online magazín

Wordpress, Vzdělávání, CSS

Web psychoterapeutky Lucie Prokopové

Wordpress, Webhosting, Webmastering, Design

Web studium-eurytmie.cz

Wordpress, Webhosting, Webmastering, Design

Registrační systém pro Akademii waldorfské pedagogiky

Wordpress, Zpracování dat, Aplikace, MS Excel, Překlady, CSS

Úprava aplikace BI v MS Excel

Zpracování dat, Aplikace, MS Excel

Nový web architektonického Studia ARC

Webmastering, Design, Management, Překlady, CSS, Wordpress, Webhosting, SEO/SEM

Registrační systém

Zpracování dat, Aplikace, MS Excel

Aplikace pro přijímací/výběrové řízení

Zpracování dat, Aplikace, MS Excel

Oficiální web Debory Štolbové

Webmastering, Design, HTML&CSS, Webhosting, SEO/SEM

Praktický kurz MS Office Excel 2010

MS Excel, Vzdělávání

Tiskoviny pro kongres IPMT ČR

Design, Prepress, Tisk

Titulky k filmu o intuitivní pedagogice

Vzdělávání, Překlady, Video

Elektronická třídnice pro potřeby waldorfských škol

Zpracování dat, Aplikace, MS Excel, Vzdělávání

Stránky kongresu IPMT v České republice

Wordpress, Webhosting, Webmastering, Design

Sensorium dvanácti smyslů

Design, Prepress, Tisk

Stránky atelieru celostní architektury ARC

Adobe Contribute, HTML&CSS, Webhosting, SEO/SEM, Webmastering, Design, Management, Překlady

Web a 3D vizualizace bytového projektu Zámek Kamenice

Adobe Contribute, HTML&CSS, Webhosting, Webmastering, Design, Management, Vizualizace, Překlady

Jiří Procházka

Kostelní 24/859
170 00 Praha 7

+420 603 874 917
info@norbou.com

Copyright 2024 © Všechna práva vyhrazena