Popis aplikace

Aplikace elektronické třídnice slouží pro kontrolu realizovaných hodin v jednotlivých předmětech, kontrolu počtu hodin dle ŠVP a mezi jednotlivými skupinami při půlené či třetinové výuce. Umožnuje evidovat rozdílně dělené skupiny žáků, automaticky čísluje hodiny, poskytuje statistiku odučených hodin. Flexibilně lze definovat nové předměty a nové typy předmětů, pro které lze určit specifická pravidla. Je možné definovat epochové vyučování o specifické délce.

Prostředí kopíruje formát klasické papírové třídní knihy, ověření dat pomáhá předcházet chybám v evidenci a umožňuje rychlé procházení po týdnech.

Jak to funguje

 1. V tabulce Souhrn jsou definovány zkratky předmětů podle ŠVP a skupiny. Zapisujte pouze do žlutých buněk, jinde nic neměňte, abyste neporušili vzorce. Součty za výukové celky jsou přednastaveny a typově odlišeny barvou. Individuální vzorce jsou vyznačeny červeně.
 2. Pro epochové hodiny lze nastavit násobitel délky vůči běžné vyučovací hodině. Epochu je možné zařadit kdykoliv během dne nebo naopak nějaký den ji zrušit pomocí identifikátoru Epocha. Také je možné odlišit běžné hodiny, které se mají obsahově považovat jako epochové (E45).
 3. Zapisujte předměty do třídnice tak jak jste zvyklí z papírové verze. Pro společnou výuku zadejte skupinu S. Půlené hodiny zapisujte zvlášť, první sloupec je automaticky polovina 1 (P1), druhý sloupec je polovina 2 (P2), pokud to nespecifikujete jinak.
 4. V archu se dá rychle pohybovat pomocí levého sloupce a to po celých týdnech. Jednotlivé týdny jsou očíslované.
 5. Zapsané hodiny stejného předmětu se automaticky číslují. V tabulce na listu Souhrn se bude vytváří statistika odučených hodin podle skupin. Také počet hodin v epochách a společných hodin.
 6. Třetinové bloky lze kombinovat se 2/3 skupinami a také s polovinami A / P2 a B / P1, neboť skupina C musí obsahovat studenty ze skupiny P1 i P2.
 7. Kontrola zapsaných předmětů dle předmětových zkratek definovaných v souhrnu. Neexistující předměty se podbarví červeně.
 8. Výběrem můžete zapsat jméno chybějícího žáka a vyznačit počet hodin pomocí znaku x. Na listu Žáci pak vidíte počet absencí a přepočet na procenta. V tabulce žáci nejprve zadejte seznam studentů a určete, jaké skupiny navštěvuje. Následně bude při zápisu absencí kontrolováno, zda mohl chybět, jinak není možné absenci zapsat.
 9. Na listu žáci také můžete překontrolovat procento absence ve vybraném předmětu a skupině. To se hodí zejména před klasifikací.
 10. Na listu absence si můžete vytisknout arch s tabulkou absencí pro zápis do třídnice.
 11. Hodiny v tabulce ŠVP se sčítají automaticky. Vše je provedeno jednotným vzorcem a výjimky jsou vyznačeny červeně.
 12. Všechny záznamy v třídnici je možné filtrovat pomocí lišty na řádku 5. Pozor, nikdy nepoužívejte řazení podle filtru.

Aktuální omezení

 1. Předpokládá se zápis max. dvou předmětů ve stejném čase, tedy ne, že by např. každá třetina měla různé předměty.
 2. Soubor plně funguje ve verzi Office 2007 a novější. Verze 2003 vyžaduje doplněk xlsx converter, ale ani tak není plně podporována a řada pomocných funkcí nemusí fungovat. Soubor se nesmí ukládat v programech jiných výrobců či starších než podporovaných verzích MS Office. Mohl by se poškodit.