Úpravy aplikace BI interního reportingu České spořitelny za účelem zlepšení spolehlivosti a zvýšení detekce chyb. Aplikace v MS Excel využívá VBA a napojení do DWH pomocí SQL a generuje 321 reportů. Spolupráce s Dophin Consulting s.r.o.