Grafický návrh webu sdružení pro antroposofickou medicínu, antroposofickamedicina.cz.