Grafický návrh loga pro společnost zajišťující kongresy.