Vytvoření jednoduché stránky s nabídkou služeb soudního znalce Ing. Radima Ledeckého otevřelo možnosti další spolupráce. Nabídku jsme zaregistrovali do řady katalogů a zajistili její snadnou vyhledatelnost. Web je dostupný na adrese soudni-znalec.biz.

Dlouhodobě spolupracujeme v oblasti IT poradenství a přípravy podkladů pro znalecké posudky v oboru IT, jež zahrnuje dohledávání historických cen a posuzování reálného stavu s obchodní dokumentací či přiměřenosti nákupní ceny.

Pokud potřebujete služby soudního znalce v oblasti IT, obraťte se na nás.